Werkherstelplan

Neem zelf het heft in handen bij je re-integratie met je eigen werkherstelplan

Met een eigen plan stuur je zelf de opbouw van je werk nadat je bent uitgevallen. Daarvoor heb je een eigen visie nodig voor de werkhervatting, met een doel van aangepast eigen werk of ander, beter passend werk, binnen of buiten de organisatie. Het doel is werk dat past bij de huidige situatie, maar vooral bijdraagt aan je verdere herstel. Dat kan het eigen werk met aanpassingen zijn of ander werk wanneer dat nodig en wenselijk is. Vanuit die eigen visie maak je een plan hoe je dit doel kunt bereiken, waarmee je de uitvoering zelf kan blijven sturen.  

In dit plan geef je aan wat je nodig hebt om je werkzaamheden weer op te bouwen, zowel in tijd als in taken en belastbaarheid, door een eigen opbouw schema te ontwerpen. Zelf kun je zo in de praktijk blijven volgen wat een haalbaar doel is voor de werkhervatting en via welke opbouw dat doel bereikt kan worden.

Stimulansen

Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Bij de eerste gesprekken over werkhervatting is het belangrijk om zelf te bepalen wat haalbaar is, vooral om te kunnen achterhalen wat stimulerend werkt en bijdraagt aan je herstel. Dat is de belangrijkste voorwaarde om bij elke volgende stap vast te blijven houden: wat helpt wel en wat belemmert het herstel. Dat weet je zelf nog niet, maar kun je gaandeweg achterhalen. Dat kun je niet aan anderen overlaten, die hebben daar geen zicht op. Alleen zelf kun je in de praktijk achterhalen wat de verschillende werkzaamheden en werkomstandigheden met je doen, hoe lang je het vol houdt en vooral wat je daarin stimuleert en wat je belemmert. Als het werk te zwaar is of de inspanning te lang duurt, weet je dat je je grens bereikt hebt, maar je weet dan nog niet waardoor dat komt. Daarvoor moet je over een langere periode goed kijken wat er met je gebeurt tijdens de werkzaamheden, welk patroon kun je daarin ontdekken? Daarin is het erg belangrijk om zowel naar de belasting te kijken, wat kost vooral veel energie, als naar de stimulansen, wat levert energie op? Als je dat weet kun je bij gaan sturen en hou je het heft in handen.

Afstemming

Voor de uitvoering van jouw plan heb je overleg met de afdeling nodig, daar moet het in het werk passen. Ook zonder dat er direct van je verwacht wordt dat je alles weer aan kunt. Soms is het daarom raadzaam om de werkhervatting te starten op een andere werkplek waar dergelijke verwachten (vanuit de omgeving en door jezelf) niet zo’n grote rol spelen, en je je beter kunt concentreren op wat er met je gebeurt in het werk en pas verder te gaan in je eigen werk als je daar voldoende vertrouwen in hebt dat het kan slagen. Zelf de regie nemen wil ook zeggen jezelf de ruimte geven om ervaringen op te doen om conclusies te kunnen trekken en zelf bijstellingen te maken als dat nodig blijkt te zijn.