Wat is zelfregie?

Ontwikkel je eigen visie op je re-integratie en hou daarmee zelf regie op je herstel

Met een eigen visie stuur je zelf de opbouw van je werk nadat je bent uitgevallen. Daarvoor heb je een eigen visie nodig op het doel van de werkhervatting: aangepast eigen werk of kan dat beter in ander, beter passend werk, binnen of buiten de eigen organisatie. Die visie heeft een doel: werk dat past bij de huidige situatie, haalbaar en uitdagend is en daardoor bijdraagt aan je verdere herstel. Dat doel kan het eigen werk met aanpassingen zijn of ander werk wanneer dat nodig en wenselijk is. Die visie omvat ook een route naar dit doel toe, dat het zelfvertrouwen vergroot en je motivatie versterkt, waarmee je de uitvoering zelf kan blijven sturen.  

Met die visie geef je aan wat je nodig hebt om je werkzaamheden weer op te kunnen bouwen, zowel in tijd als in taken en belastbaarheid. Zelf kun je zo bepalen wat een wenselijk en haalbaar doel is voor de werkhervatting en via welke opbouw dat doel bereikt kan worden.

Stimulansen

Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Bij de eerste gesprekken over werkhervatting is het belangrijk om zelf te bepalen wat haalbaar is, vooral om te kunnen achterhalen wat stimulerend werkt en bijdraagt aan je herstel. Dat is de belangrijkste voorwaarde om bij elke volgende stap vast te blijven houden: wat helpt wel en wat belemmert het herstel. Dat weet je zelf nog niet, maar kun je gaandeweg achterhalen. Dat kun je niet aan anderen overlaten, die hebben daar geen zicht op. Alleen zelf kun je in de praktijk achterhalen wat de verschillende werkzaamheden en werkomstandigheden met je doen, hoe lang je het vol houdt en vooral wat je daarin stimuleert en wat je belemmert. Als het werk te zwaar is of de inspanning te lang duurt, weet je dat je je grens bereikt hebt, maar je weet dan nog niet waardoor dat komt. Daarvoor moet je over een langere periode goed kijken wat er met je gebeurt tijdens de werkzaamheden, welk patroon kun je daarin ontdekken? Daarin is het erg belangrijk om zowel naar de belasting te kijken, wat kost vooral veel energie, als naar de stimulansen, wat levert energie op? Als je dat weet kun je bij gaan sturen en hou je de regie in handen.

Afstemming

Voor de uitvoering van jouw visie heb je overleg met de afdeling nodig, daar moet het in het werk passen. Ook zonder dat er direct van je verwacht wordt dat je alles weer aan kunt. Soms is het daarom raadzaam om de werkhervatting te starten op een andere werkplek waar dergelijke verwachten (vanuit de omgeving en door jezelf) niet zo’n grote rol spelen, en je je beter kunt concentreren op wat er met je gebeurt in het werk en pas verder te gaan in je eigen werk als je daar voldoende vertrouwen in hebt dat het kan slagen. Zelf de regie nemen wil ook zeggen jezelf de ruimte geven om ervaringen op te doen om conclusies te kunnen trekken en zelf bijstellingen te maken als dat nodig blijkt te zijn.