Wat is re-integratie?

Re-integratie is het herstel van je werkvermogen met aangepast werk na uitval door ziekte.

Voor het herstel is vaak een aanpassing van het werk nodig. Die aanpassing kan een opbouw schema zijn, of een meer structurele aanpassing van de functie in tijd, taken of belasting, maar kan ook beter geschikt ander werk zijn. Elke re-integratie moet rekening houden met zowel de ontstane beperkingen als met de na de uitval ontwikkelde kwaliteiten en inzichten en is een belangrijke voorwaarde om de eigen waarde te herstellen, die door de ziekte en de uitval is aangetast. Essentieel is dat de re-integratie bijdraagt aan het verdere herstel, waarvoor het belangrijk is dat de medewerker zelf de re-integratie gaat sturen, zelf de regie neemt.

Werkhervatting

In de meeste gevallen is nog absoluut niet duidelijk wat de werk mogelijkheden in de toekomst zijn, hoe het herstel verder zal gaan. Het verloop van de ziekte, behandeling en herstel kan grillig, wisselend of onzeker zijn, terwijl er wel al mogelijkheden zijn om weer gedeeltelijk aan het werk te gaan. De re-integratie moet in deze onzekerheid handvaten bieden door weer werkervaring op te doen en zo te achterhalen wat haalbaar is en vooral wat bijdraagt aan verder herstel.

Opbouwschema

Opbouw is niet gebaat bij vaste schema’s, maar moet vooral inzicht opleveren, waarvoor een medewerker moet kunnen experimenteren met alle elementen (taken, tijden, werkomstandigheden) die bij dragen aan herstel. De uitkomst kan ook zijn dat het eigen werk niet geschikt te maken is, omdat het tot overbelasting blijft leiden. Dan levert de werkervaring kennis op voor een alternatief. Als je kunt achterhalen wat er ontbreekt in je werk, en wat het werk te zwaar maakt, heb je alvast informatie voor een richting waarin je verder kunt zoeken.  

Re-integratie 2e spoor

Nieuw passend werk vinden wat past in je nieuwe situatie is meer dan het weghalen van alle zaken die te veel belasting opleveren. Dan hou je vaak  weinig inspirerend werk over. Beter is om dan maar eens van voren af aan naar geschikt ander werk te kijken, waarbij je jezelf weer open stelt voor alternatieven waar je zelf niet aan denkt omdat het teveel buiten je eigen werkervaring ligt, maar dat wel aansluit bij je kwaliteiten en je nieuwe situatie en wellicht ook nog gebruik maakt van de ervaring die je met het herstel tot nu toe hebt opgedaan. Daarvoor kan een werk waarde onderzoek nuttig zijn.