Log in

De herstelruimte is een besloten gedeelte van deze website voor deelnemers die ondersteuning kunnen gebruiken bij het zelf vormgeven van hun re-integratie naar werk. Je vindt hier informatie over de re-integratie in passend werk gedurende de twee jaar na de uitval.

Je kunt deze presentatie zelf openen op de volgende pagina van de herstelruimte

Naast veel informatie over re-integratie en werkherstel vind je hier ook interviews met collega’s die al eerder zelf actief aan de slag zijn gegaan met hun werkherstel .