Re-integratie met zelfregie

Hordijk Werkherstel ondersteunt, faciliteert en coacht de zelfregie van de zieke medewerker bij zijn re-integratie, zodat die bijdraagt aan zijn herstel.

De terugkeer in het werk na een langdurige uitval verloopt beter wanneer de zieke medewerker zelf de regie heeft bij de werk hervatting met de re-integratie, waardoor het werk bijdraagt aan het herstel van eigenwaarde. De medewerker houdt zelf de regie over de aanpak van de re-integratie, vraagt advies aan deskundigen zoals de bedrijfsarts als dat nodig is en maakt een eigen werk herstelplan voor de re-integratie, met daarin: welk werk en welke aanpassingen zijn nodig, zodat het werk weer gaat bijdragen aan het herstel.

Medewerkers hebben zelf de regie bij de meest uiteenlopende zaken in hun leven en hun loopbaan en voor de meeste van deze zaken kunnen we het ons ook niet anders voorstellen. Advies vragen bij meer complexe vraagstukken is ook logisch, maar de regie uit handen geven?

re-integratie met werkherstel

Bij uitval door ziekte en werkhervatting bij de re-integratie is die zelfregie essentieel. Dergelijke ingrijpende gebeurtenissen vragen om eigen regie, zelf kunnen bepalen hoe het verder moet in je leven en met je werk. Daarvoor moet je als zieke medewerker zelf de regie over je re-integratie hebben, zodat het werk weer bijdraagt aan de eigen waarde.

Door zelfregie bij re-integratie:

  • Neemt de zieke medewerker zelf het heft in handen na een uitval door ziekte of een ongeluk;
  • Gaat hij zelf onderzoeken wat de mogelijkheden zijn;
  • Kan hij zelf bepalen welke adviezen hij nodig heeft;
  • Bepaalt hij zelf richting en doel van de werkhervatting, waardoor hij zelf kan bijsturen als dat nodig is;
  • Is hij gelijkwaardige gesprekspartner voor de organisatie die een probleem heeft met zijn afwezigheid in het werk en kan die belangen ook afwegen;
  • Maakt hij de keuzes zelf die zijn toekomst bepalen;
  • Krijgt hij meer zelfvertrouwen, wat de vitaliteit versterkt en het herstel verbetert;

Zelfregie met het werk herstelplan

De zelfregie kan starten met het maken van een eigen werk herstelplan waarin de zieke medewerker zelf de terugkeer in werk en de opbouw daarvoor vastlegt.

Dit plan kan de medewerker bespreken met de afdeling of de werkgever en dan vastleggen in een Plan van Aanpak. De medewerker kan nu zelf de voortgang gaan volgen. Essentieel is dat de medewerker vervolgens vooral kijkt wat de goede dagen kenmerken, wat zorgt ervoor dat het goed gaat?

Hierdoor is de medewerker in staat zijn opbouw zelf te sturen en tijdig bij te sturen of in te grijpen wanneer het doel niet gehaald kan worden door stimulansen te herkennen en te gaan benutten.

Werk waarde onderzoek

Wanneer duidelijk wordt dat terugkeer in het eigen werk niet haalbaar is, kan de medewerker gaan nadenken over alternatieven voor zijn eigen werk. Vaak is dat lastig, iemand weet wel wat hij niet kan, maar het is lastiger om te bepalen wat wel kan en energie geeft voor een verder herstel. Daarvoor is het werk waarde onderzoek, daarin kijken we eerst naar de persoonlijke situatie en gaan we op zoek naar de kwaliteiten die iemand heeft of kan ontwikkelen om een positieve stap in zijn leven te gaan maken. Deze kwaliteiten vormen de kern voor een nieuw beroep of functie.