Wat is herstel kwaliteit?

Als de behandeling van je klachten stagneert of volledige genezing niet mogelijk is, hoe moet je dan verder? Waar kun je van uit gaan, wat is er mogelijk?  Met je herstelkwaliteit kun je zelf je herstel ondersteunen en stimuleren.

Hobbies

Je ontwikkelt je herstelkwaliteit vooral als het een activiteit is die je zelf kunt sturen en bepalen. Dat kan het beste als je de activiteit als hobby of als vrijwilliger doet en het echt volledig zelf kan bepalen en invullen, zoals allerlei creatieve activiteiten zoals fotografie, muziek maken, toneel spelen of mensen rondleiden, of lesgeven, maar dan zonder directe verplichtingen. Wanneer je dingen doet waar je in gelooft kan het je zelfvertrouwen vergroten. Zo’n bezigheid of hobby is ook al belangrijk naast je werk, maar als je dat weer op wilt bouwen na uitval kun je het beste eerst die hobby weer oppakken. Met het zelfvertrouwen dat je daarmee weer krijgt kun je beter bepalen wat er in je werk moet veranderen om het beter aan te kunnen.

Lotgenoten

Veel mensen hebben steun aan lotgenoten contact, zoals allerlei patiëntenverenigingen of via internet. Het maakt al veel uit dat je anderen kunt spreken die in een soortgelijke situatie zitten, ook al is elke ziekte geschiedenis weer anders. Alleen al de herkenning is belangrijk, maar geeft ook informatie over andere behandelingen, nieuwe mogelijkheden, maar vooral: het geeft handvaten hoe je met de nieuwe situatie om kunt gaan, wat kun je zelf doen.

Ervarings­deskundigheid

Een stap verder dan dit lotgenotencontact is de ervaringsdeskundigheid: de vaardigheid die patiënten hebben opgebouwd om met de beperkingen om te gaan. Hier kun je veel aan hebben, al is het maar dat je ziet hoe verschillend mensen met vergelijkbare situaties om gaan. Wat is dan je eigen verhaal, welke deskundigheid heb je zelf opgebouwd?

Herstel kwaliteit

Ervaringsdeskundigheid vraagt om het ontdekken van je eigen herstel kwaliteit: wat helpt jou door deze situatie heen, wat geeft hoop, wat maakt je leven weer zinvol. Wanneer je de tijd en ruimte neemt om die kwaliteit in alle vrijheid verder te ontwikkelen kun je daarmee de belasting weer in balans krijgen en zelf de opbouw in je werk sturen.